logo
ĐĂNG KÝ
LƯU Ý
Bạn vui lòng đọc kỹ thông tin cuối trang.
Xin trân trọng cảm ơn!
LƯU Ý
Bạn vui lòng đọc kỹ thông tin dưới đây.
Xin trân trọng cảm ơn!

GIỚI THIỆU
Bạn đang đăng ký sử dụng
Bridge English Management System
(BEMS)
BEMS là ứng dụng quản lý của Hệ thống đào tạo quốc tế Bridge English
BESM giúp Quý vị phụ huynh, các em học sinh, các thầy cô và đội ngũ Bridge English quản lý hiệu quả quá trình học tập của các em, kịp thời đưa ra giải pháp phù hợp, giúp các em đạt kết quả học tập tốt nhất.

QUYỀN SỞ HỮU
Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi Bridge English, các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng) thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Bridge English.

TÀI KHOẢN
Để sử dụng Ứng dụng bạn phải đăng ký tài khoản trên ứng dụng, bạn cam kết rằng các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản của bạn đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.
Sau khi đăng ký tài khoản, trong vòng 24 giờ, nhân viên của Bridge English sẽ liên lạc, xác thực thông tin tài khoản của bạn và cấp quyền sử dụng đầy đủ các chức năng của Ứng dụng.
Bạn có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản, bao gồm: Mật khẩu và số điện thoại truy nhập Ứng dụng.

BẢO MẬT THÔNG TIN
Chúng tôi có trách nhiệm và cam kết bảo mật toàn bộ thông tin mà bạn cung cấp.

LIÊN LẠC HỖ TRỢ
08 8852 6226 | info@bridgeenglish.vn
hoặc Trung tâm bạn đăng ký